pano-1

บริการถ่ายภาพ 360 องศา สร้างจุดเด่นในการนำเสนอสถานที่

ภาพถ่าย 360 องศา คืออะไร

ภาพถ่าย 360 องศา คือ เทคโนโลยีในการนำเสนอสถานที่แบบ 360 องศารอบทิศทาง เสมือนไปยืนอยู่ ณ.สถานที่นั้นจริง ๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถรับรู้บรรยากาศรอบๆ ในสถานที่ที่ต้องการนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างออกไป เหมาะกับธุรกิจ

 • โรงแรม รีสอร์ท สปา โฮมสเตย์
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • คอนโดมิเนียม
 • บ้านจัดสรร
 • สถานที่ท่องเที่ยว

เราคือ FLOW360

เนื่องจากทางเราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์บวกกับลูกค้าบางท่านได้นำโปรเจคที่เป็นภาพแบบ 360 องศามาเพิ่มเข้าในเว็บไซต์ ทางเราจึงเล็งเห็นว่าน่าจะเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดทำระบบเว็บไซต์ เพราะลูกค้าบางท่านเมื่อได้ระบบภาพแบบ 360 องศามาแล้วเกิดปัญหาในการนำไปจัดทำต่อ ทางเราจึงมุ่งมั่นและเรียนรู้ที่จะพัฒนาระบบไปให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด จึงเกิดบริการ FLOW360

 • แสดงภาพ 360 องศาได้ใน iPhone, iPad , Android และอุปกรณ์ที่รองรับ HTML5
 • สร้างและใส่ลายน้ำเพื่อแสดงลิขสิทธ์
 • สร้างเมนูภาพขนาดเล็ก
 • สร้างระบบเดินตามห้องต่างๆ
 • ใส่แผนผังห้อง / แผนผังอาคารเข้าไปได้
 • ใส่ Video ไปในรูป

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำภาพถ่าย 360 องศา

รูปแบบ

พูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะของธุรกิจที่จะนำภาพถ่ายไปนำเสนอใน website เพื่อหา concept และรูปแบบว่าต้องการอะไรบ้างใน website เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ดำเนินงาน

ดำเนินการนัดวันเวลาเพื่อเข้าไปถ่ายรูป ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วัน ในกรณีที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ถ้าหากอยู่ต่างจังหวัดอาจจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน

ส่งมอบ

เข้าสู่การจัดทำ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์และทดสอบระบบให้เป็นไปตามที่ได้ตกลง จากนั้นนำระบบขึ้นสู่  Website ที่ใช้งานจริง