คอร์สเรียนออนไลน์ ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress และ Woocommerce  สำหรับผู้ที่สนใจการทำเว็บไซต์ โดยเป็นการเรียนรู้ การใช้งาน WordPress และวิธีการใช้งาน Theme และ Plugins ต่างๆ สำหรับนำมาทำ Web โดยจะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงนำไปประยุกต์ใช้งานกับ Web ประเภทต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ ระบบตระกล้าสินค้า ระบบรับจอง แกลอรี่ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เว็บบริษัท

 

Training

เรียนรู้การใช้งาน WordPress และวิธีการใช้งาน Theme สำหรับการสร้าง Website

 

Workshop

ประยุกต์การสร้าง Web ประเภทต่างๆได้ จากที่ได้เรียนรู้การใช้งาน Theme