0(0)

การสร้าง Web ประเภทธุรกิจ แบบหน้าเดียว

 • โดย boonyanone
 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ Workshop
 • ระยะเวลา 1h 26m
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
 • อัปเดตล่าสุด 01/02/2022

คำอธิบาย

WorkShop การสร้าง  Web

การสร้าง Web แบบหน้าเดียวประเภทธุรกิจ คือการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งจะนำเสนอในลักษณะ One Pages คือ ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในหน้าเดียว ซึ่งสามารถคลิกที่เมนูแล้วเลื่อนไปแต่ละหัวข้อ

ขั้นตอนการจัดทำจะเริ่มจากทำการรวบรวมข้อมูลที่จะนำเสนอ ทำการจัดเตรียมข้อมูลพร้อมกับทำการออกแบบโครงสร้างของ Web และ Mockup Web โดยสามารถดูตัวอย่างได้จาก Website ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำ สรุปการจัดทำก็จะได้ดังนี้

  1. เตรียมข้อมูล
  2. ดูรูปแบบจาก Web ต่าง เพื่อนำมาเป็นแบบ
  3. จัดทำ Mockup
  4. ขึ้นระบบ Server / Localhost
  5. ดำเนินการจัดทำตามที่ออกแบบพร้อมทดสอบระบบ

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • นำความรู้ที่ได้เรียนมาสร้าง Web
  • เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำ Mockup Web
  • เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำ Web ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงใช้งานได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

*ในกรณีที่เรียนจบในหัวข้อนั้นๆ เมื่อเปลี่ยนเป็นหัวข้อใหม่แล้วยังแสดงข้อมูลเดิมให้ทำการ refresh (F5)

สร้างเว็บประเภทธุรกิจแบบหน้าเดียว
ฟรี