การสร้าง Web One Page แบบหน้าเดียว

หมวดหมู่: Workshop
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

WorkShop การสร้าง  Web แบบ  One Page

การสร้าง Web แบบหน้าเดียว หรือ One Page / Sale Page ประเภทธุรกิจ สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ คือการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งจะนำเสนอในลักษณะ One Page คือ ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในหน้าเดียว ซึ่งสามารถคลิกที่เมนูแล้วเลื่อนไปแต่ละหัวข้อ

ขั้นตอนการจัดทำจะเริ่มจากทำการรวบรวมข้อมูลที่จะนำเสนอ ทำการจัดเตรียมข้อมูลพร้อมกับทำการออกแบบโครงสร้างของ Web และ Mockup Web โดยสามารถดูตัวอย่างได้จาก Website ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำ สรุปการจัดทำก็จะได้ดังนี้

  1. เตรียมข้อมูล
  2. ดูรูปแบบจาก Web ต่าง เพื่อนำมาเป็นแบบ
  3. จัดทำ Mockup
  4. ขึ้นระบบ Server / Localhost
  5. ดำเนินการจัดทำตามที่ออกแบบพร้อมทดสอบระบบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • นำความรู้ที่ได้เรียนมาสร้าง Web
  • เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำ Mockup Web
  • เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำ Web ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงใช้งานได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 

เนื้อหาของคอร์ส