ประกอบไปด้วยรายละเอียดของบริษัทอย่างย่อและมีรูปภาพประกอบแบ่งออกเป็น Box ของบริษัทว่าธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทอธิบายอย่างย่อๆ