การสำรองข้อมูลและย้ายโดเมน
เกี่ยวกับบทเรียน

ในการจัดทำ Website นั้น สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ นั้นก็คือ การสำรองข้อมูลทั้งหมดของ Web  เพื่อป้องกันข้อมูลอันมีค่าของ Web ศูนย์หาย อันอาจเกิดจากเหตุไม่คาดคิดทั้ง Server ล่ม โดนเจาะระบบ และอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว เราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้ เพื่อให้ Web มา Online ได้อีกครั้ง ในการ Backup จะใช้ Plugins All-in-One WP Migration เป็นตัวจัดการโดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้

    • การ Backup ข้อมูล
    • การ Restore ข้อมูล คือการนำข้อมูลที่ Backup มา Restore เพื่อให้ได้ข้อมูลเดิมกลับมา
    • การย้ายข้อมูลจาก Domain หนึ่งไปยังอีก Domain หนึ่ง
    • การย้ายข้อมูลจาก localhost ที่จำลองคอมเป็น Web server ย้ายเข้าสู่ Server จริง