Section 2?

ส่วนประกอบ Elememt

Section 3?

การปรับแต่ง Website

Section 4?

WooCommerce ระบบตระกล้าสินค้า

Section 5?

นำรายการสินค้าใน WooCommerce มาแสดง

Section 6?

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Web

Section 7?

การสำรองข้อมูล

เพิ่มเติม?

การใช้งาน Plugins / ปรับแต่ง / อื่นๆ

Workshop?

ตัวอย่างการสร้าง website ในแบบต่างๆ
ปรับแต่ง website – Layout

Layout – การปรับการแสดงผลให้เป็นแบบเต็มจอ หรือ มีกรอบเพื่อใส่ภาพพื้นหลัง