ติดตั้ง WordPress ในรูปแบบต่างๆ
เกี่ยวกับบทเรียน

เป็นการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server สิ่งที่ต้องเตรียม

    • โปรแกรม XAMPP สำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server
    • SourceCode WordPress