ติดตั้ง WordPress ในรูปแบบต่างๆ
เกี่ยวกับบทเรียน

เป็นการเข้าไปจัดการ Server โดยผ่าน Web Control ของ Cpanel เพื่อเข้าไป  

    • เพิ่ม Domain ** กรณีที่ Domain และ Hosting ใช้บริการคนละที่
    • สร้าง Database
    • Upload ไฟล์ไปที่ Server โดยผ่าน FTP