ติดตั้ง WordPress ในรูปแบบต่างๆ
เกี่ยวกับบทเรียน

ในการติดตั้ง WordPress นั้น ทาง Hosting จะมีตัว Apps Installer เอาใว้สำหรับช่วยติดตั้ง WordPress ให้อัตโนมัติ ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากในการทำงาน เราไม่ต้องตั้งค่าอะไร เพียงแค่กรอกรายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้น ก็จะได้ Website พร้อมใช้งานเลย เป็นอีกทางเลือกในการติดตั้ง WordPress