ติดตั้ง WordPress ในรูปแบบต่างๆ
เกี่ยวกับบทเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียม

    • โปรแกรม FTP (Filezilla) สำหรับถ่ายโอนข้อมูล
    • SourceCode WordPress
    • เพิ่ม Domain ไปที่ Server ในกรณีที่ Domain และ Hosting ใช้บริการคนละที่
    • สร้าง Database เพื่อเชื่อมต่อการติดตั้ง WordPress กับ Server

ในการเข้าใช้งาน Hosting นั้นจะใช้ Software ที่เรียกว่า Web Control เป็นตัวจัดการตัว Server โดยผ่านทางหน้า Web ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ค่าย ที่ได้รับความนิยมนั้นก็คือ Cpanel กับ Directadmin  จะขอแยกเป็นตัวอย่างในการใช้งานของแต่ละตัว เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานจริงของ Hosting แต่ละที่ ที่ใช้เป็นตัวจัดการ Server