เนื้อหาของคอร์ส
Section 4
WooCommerce ระบบตระกล้าสินค้า
0/46
Workshop
ตัวอย่างการสร้าง website ในแบบต่างๆ
0/1
Download SourceCode
รวม Plugins ที่ใช้งาน
0/1
สร้าง Website ด้วย WordPress โดยใช้ Theme Flatsome และ Woocommerce
เกี่ยวกับบทเรียน

เป็นการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server สิ่งที่ต้องเตรียม

    • โปรแกรม XAMPP สำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server
    • SourceCode WordPress
0% เสร็จสมบูรณ์