เนื้อหาของคอร์ส
Section 4
WooCommerce ระบบตระกล้าสินค้า
0/46
Workshop
ตัวอย่างการสร้าง website ในแบบต่างๆ
0/1
Download SourceCode
รวม Plugins ที่ใช้งาน
0/1
สร้าง Website ด้วย WordPress โดยใช้ Theme Flatsome และ Woocommerce
เกี่ยวกับบทเรียน

เป็นการเข้าไปจัดการ Server โดยผ่าน Web Control ของ DirectAdmin เพื่อเข้าไป  

    • เพิ่ม Domain ** กรณีที่ Domain และ Hosting ใช้บริการคนละที่
    • สร้าง Database
    • Upload ไฟล์ไปที่ Server โดยผ่าน FTP

เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์