เนื้อหาของคอร์ส
Section 4
WooCommerce ระบบตระกล้าสินค้า
0/46
Workshop
ตัวอย่างการสร้าง website ในแบบต่างๆ
0/1
Download SourceCode
รวม Plugins ที่ใช้งาน
0/1
สร้าง Website ด้วย WordPress โดยใช้ Theme Flatsome และ Woocommerce
เกี่ยวกับบทเรียน

ขั้นตอนการติดตั้ง WordPress สามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

  • ติดตั้งแบบ Localhost (จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server)
  • ติดตั้งที่ Server

การติดตั้ง wordpress บน localhost

เป็นการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Server จุดประสงค์ของการติดตั้งแบบ localhost เพื่อทดสอบการสร้าง Web ก่อน หาข้อผิดผลาด หรือ Desing ของ  Web ยังไม่ลงตัว เมื่อทำเสร็จแล้วค่อยย้ายขึ้น server ทีหลัง

การติดตั้ง WordPress ที่ Server สามารถแบ่งการติดตั้งได้อีก 2 รูปแบบ คือ

  • ติดตั้งผ่าน FTP
  • ตั้งโดยใช้ตัวช่วยติดตั้งที่ Hosting

การติดตั้ง WordPress ที่ Server ผ่าน FTP สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน

  • Hosting รายละเอียดการเข้าใช้ Server
  • Domain ชื่อ Website
  • โปรแกรม FTP (Filezilla) สำหรับถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปที่ Server
  • SourceCode WordPress

ติดตั้งโดยใช้ตัวช่วยติดตั้งที่ Hosting

จะใช้ตัวช่วยติดตั้งของ Hosting ที่ได้เตรียมใว้ให้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีให้บริการเกือบทุกเจ้า โดยไม่ต้องใช้ FTP และ SourceCode WordPress เข้าไปติดตั้งเอง

0% เสร็จสมบูรณ์