One Page Webite คืออะไร

คือ Website ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ บริษัท สินค้า บริการ ผลงาน ข้อมูลการติดต่อ ทั้งหมดเอาไว้ในหน้าเดียว เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลไม่เยอะมาก แต่ต้องการจะเน้นประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด

รองรับการแสดงบนมือถือ Responsive

เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดูง่าย จบภายในหน้าเดียว ดังนั้นการแสดงผลบนมือถือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

รูปแบบของ Website จะประกอบเป็นส่วนๆดังนี้

Introl Banner – ข้อความสโลแกน

จะนำเสนอรูปภาพเป็นพื้นหลังพร้อมข้อความสโลแกนของบริษัท ว่าเป็นสินค้าและบริการประเภทอะไร

Product & Service – สินค้าหรือบริการ

แสดงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าเรามีอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน

Testimonial – คำรับรอง

แสดงข้อความหรือผลงานที่เคยทำในรูปของ Logo หรือบุคคล ว่าเราได้ผ่านงานอะไรมา หรือคำชมจากลูกค้าอย่างไร

ข้อมูลและตำแหน่งการวาง สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ เพื่อให้เหมาะกับข้อมูลที่จะนำเสนอ

ขั้นตอนการจัดทำ Website ประเภท One page

เพียงคุณเตรียม ข้อมูล ผลงาน สินค้า รูปภาพ Logo  ให้พร้อม เพียงเท่านี้ Web ก็พร้อมใช้งานภายใน 24 ชม. ที่สำคัญเรายังมี E-mail ใว้ให้สำหรับใช้งานภายในองค์กร ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ Domain ของ website เพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับ Website

และเรายังมี Plugins เสริมอื่นๆอีกมากมายใว้ให้บริการเพียงคุณแจ้งความต้องการที่จะใช้งาน เราทำการติดตั้งให้ฟรี