เนื้อหาของคอร์ส
Section 4
WooCommerce ระบบตระกล้าสินค้า
0/46
Workshop
ตัวอย่างการสร้าง website ในแบบต่างๆ
0/1
Download SourceCode
รวม Plugins ที่ใช้งาน
0/1
สร้าง Website ด้วย WordPress โดยใช้ Theme Flatsome และ Woocommerce
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่งพื้นฐานของ Theme ที่ใช้ในการสร้าง website ซึ่งจะถูกเรียกว่า Element (ส่วนประกอบ)

 

Titles / Dividers

    • การสร้างข้อความเพื่อแยกระหว่างหัวข้อและเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

 

0% เสร็จสมบูรณ์